Blog - strona 2

Rodzaje terapii stosowanych w leczeniu zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej są neurobiologicznymi zaburzeniami, które wpływają na sposób przetwarzania informacji sensorycznych przez mózg, takich jak dźwięki, dotyk, smaki, zapachy, ruchy czy informacje związane z równowagą. Zobacz, jakie są sposoby ich leczenia.

Czytaj dalej

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna to zdolność do prawidłowego odczuwania, rozumienia i reagowania na bodźce zmysłowe dostarczane z własnego ciała oraz z otoczenia. W praktyce jest to m.in. umiejętność dostosowania swojego zachowania do określonych sytuacji oraz nawiązywania relacji społecznych. Integracja sensoryczna rozwija się u ludzi przez całe życie, ale w okresie dzieciństwa rozwój ten jest najintensywniejszy. Kiedy więc […]

Czytaj dalej

Co kryje się pod pojęciem rozwoju sensorycznego?

Rozwój sensoryczny, a dokładniej rozwój integracji sensorycznej to proces stopniowego kształtowania umiejętności rozpoznawania i porządkowania informacji, które docierają do mózgu za pośrednictwem zmysłów. W praktyce jest to zdolność reagowania na bodźce i dostosowywania swoich zachowań do określonych sytuacji. Rozwój sensoryczny rozpoczyna się już od pierwszych miesięcy życia i trwa aż do jego końca. Niemniej to w okresie […]

Czytaj dalej