DOMINIKA BOROWSKA

ARTETERAPIA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA©, TERAPIA RĘKI Z DIAGNOZĄ, TIARIS© TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY, ELEMENTY

 TERAPII NEUROTAKTYLNEJ, TERAPIA ELEMENTAMI INTEGRACJ ODRUCHÓW, MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA, WSPARCIE DLA RODZICÓW, 

ARTETERAPIA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA©, TERAPIA RĘKI Z DIAGNOZĄ, TIARIS© TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY, TERAPIA NEUROTAKTYLNA, TERAPIA ELEMENTAMIINTEGRACJ ODRUCHÓW, MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA, WSPARCIE DLA RODZICÓW, 

576 745 000

KATARZYNA JEŻEWSKA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, REWALIDACJA

508 126 603

ALICJA BELEĆ

Neurologopeda

782 525 113

MONIKA BARANOWSKA-ŚLIFIERZ

TUS

504 203 609