DOMINIKA BOROWSKA

ARTETERAPIA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA©, TERAPIA RĘKI Z DIAGNOZĄ, TIARIS© TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY, ELEMENTY

 TERAPII NEUROTAKTYLNEJ, TERAPIA ELEMENTAMI INTEGRACJ ODRUCHÓW, MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA, MASAŻ SHANTALA, TEREAPIA AWI

576 745 000

KATARZYNA JEŻEWSKA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, REWALIDACJA

508 126 603

MAGDALENA NIERYCHŁA

LOGOPEDA

KAROLINA KUCHCICKA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁĘCZNYCH

730 174 458