Czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

kobieta pracuje z dzieckiem z zaburzeniami

Zaburzenia integracji sensorycznej, znane również jako zaburzenia przetwarzania sensorycznego, to neurologiczne zaburzenia, które wpływają na sposób, w jaki organizm przetwarza informacje sensoryczne związane ze zmysłami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Nieprawidłowości w przetwarzaniu informacji ze zmysłów

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą dotyczyć przetwarzania informacji z jednego zmysłu, którym jest dotyk, słuch, wzrok, smak lub węch, albo też dotyczyć integracji informacji z wielu zmysłów. Osoby z tego typu zaburzeniami posiadają trudności z regulowaniem i interpretowaniem informacji sensorycznych, co prowadzi do nieprawidłowych reakcji na bodźce sensoryczne, zarówno nadmiernych, jak i zbyt małych. Problemem jest też organizowanie i przetwarzanie bodźców sensorycznych, które wpływa na gorszą jakość funkcjonowania w codziennym życiu.

Jakie są objawy zaburzeń integracji sensorycznej?

Zajmując się leczeniem zaburzeń integracji sensorycznej w Głogowie, zachęcamy do zwrócenia uwagi na pojawiające się symptomy u dziecka. Objawy tego rodzaju zaburzeń mogą być zróżnicowane w zależności od osoby, jednak do najczęstszych należą m.in.: nadwrażliwość lub niewrażliwość na bodźce sensoryczne, trudności z koordynacją ruchową, kłopoty w koncentracji i uwadze, trudności w radzeniu sobie w nowych sytuacjach sensorycznych, nieumiejętność regulowania emocji oraz problemy w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się, mycie czy zaangażowanie w zabawy. Zaburzenia integracji sensorycznej są zazwyczaj diagnozowane przez specjalistów zajmujących się terapią sensoryczną. Ta forma leczenia ma na celu pomóc osobom z zaburzeniami integracji sensorycznej w dostosowaniu się do otoczenia sensorycznego.