Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

terapia SI

Integracja sensoryczna to zdolność do prawidłowego odczuwania, rozumienia i reagowania na bodźce zmysłowe dostarczane z własnego ciała oraz z otoczenia. W praktyce jest to m.in. umiejętność dostosowania swojego zachowania do określonych sytuacji oraz nawiązywania relacji społecznych. Integracja sensoryczna rozwija się u ludzi przez całe życie, ale w okresie dzieciństwa rozwój ten jest najintensywniejszy. Kiedy więc na tym etapie diagnozowane są pewne zaburzenia, dzieci poddaje się terapii integracji sensorycznej. Co to oznacza w praktyce?

Co warto wiedzieć o terapii integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej polega na tym, że podczas spotkań z terapeutą dziecku dawkowane są bodźce zmysłowe. Zajęcia mają charakter zabawy i ćwiczeń ruchowych przede wszystkim angażujących zmysły. Niemniej oferowana przez nas w Głogowie terapia integracji sensorycznej aktywizuje również umysł dziecka i jego ciało. Podczas około godzinnych spotkań terapeuta zachęca małego pacjenta do podjęcia dostosowanych do jego możliwości aktywności, a sam bacznie obserwuje jego reakcje. Korzysta przy tym z różnych narzędzi i sprzętów. Są to np. huśtawki, trampoliny, baseny z kuleczkami, równoważnie czy specjalne stelaże. Poza tym wykorzystuje specjalistyczne zabawki i materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itd.

Jakie korzyści zapewnia terapia SI?

Zajęcia w ramach terapii SI to inwestycja w rozwój zdolności sensomotorycznych dzieci. Cykliczne spotkania z terapeutą poprawiają koordynację ruchową, koncentrację, umiejętności językowe oraz ogólne funkcjonowanie układu nerwowego. Dzięki nim dzieci rozwijają zdolności adaptacyjne w nowych sytuacjach, lepiej rozumieją polecenia, szybciej i chętniej się uczą czy też wykazują większe zainteresowanie kontaktami z rówieśnikami.