Co kryje się pod pojęciem rozwoju sensorycznego?

dziewczynka z piłką

Rozwój sensoryczny, a dokładniej rozwój integracji sensorycznej to proces stopniowego kształtowania umiejętności rozpoznawania i porządkowania informacji, które docierają do mózgu za pośrednictwem zmysłów. W praktyce jest to zdolność reagowania na bodźce i dostosowywania swoich zachowań do określonych sytuacji. Rozwój sensoryczny rozpoczyna się już od pierwszych miesięcy życia i trwa aż do jego końca. Niemniej to w okresie dzieciństwa jest najintensywniejszy.

Etapy rozwoju integracji sensorycznej u dzieci

W pierwszych miesiącach życia najintensywniej kształtuje się zdolność poznawania świata poprzez zmysł dotyku. W okresie do mniej więcej 2. roku życia dziecko szczególnie rozwija w sobie umiejętność napięcia mięśniowego, utrzymywania równowagi i rozpoznawania dźwięków. Od 3. do 5. roku życia intensywnie rozwijane są zdolności koordynacji ruchowej. Dzieci w tym okresie do perfekcji opanowują też zdolność do reagowania na bodźce związane ze zmysłem słuchu, wzroku i smaku. Maluchy w wieku 6-7 lat powinny mieć już w pełni rozwinięte wszystkie zmysły. To z kolei oznacza ich gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole.

Jakie objawy mogą wskazywać na dysfunkcje integracji sensorycznej?

Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Niemniej u niektórych maluchów mogą pojawiać się pewne dysfunkcje. W związku z tym występuje np. wzmożona lub obniżona wrażliwość na bodźce. Zaburzenia w zakresie rozwoju sensomotorycznego najczęściej objawiają się też np. opóźnionym rozwojem mowy, problemami z koordynacją ruchową, nietolerancją na dotyk, nadwrażliwością emocjonalną czy nadpobudliwością. U większości dzieci z takimi zaburzeniami pomocna okazuje się terapia integracji sensorycznej, którą w Głogowie oferujemy w ramach usług naszego Centrum Terapii „Sensoryczna Kraina”.