ARTETERAPIA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA©

50 MINUT
Metoda, która skupia się na potrzebach dziecka, podąża za nim, a tym samym wspiera jego rozwój. Podczas zajęć usprawniamy motorykę małą i dużą oraz napięcie mięśniowe, odwrażliwamy, stymulujemy wszystkie zmysły, wspieramy rozwój mowy, ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową oraz ruchy precyzyjne, pobudzamy wyobraźnię oraz wspieramy rozwój społeczny. Metoda wspiera rozwój każdego dziecka, bez względu na dysfunkcje czy wiek. Podczas zajęć królują barwy, zapachy, struktury, faktury, dźwięki, masy plastyczne itp.
więcej

TERAPIA RĘKI Z DIAGNOZĄ

50 MINUT
Terapia przeznaczona dla dzieci, które mają nieprawidłowy chwyt pisarski, trudności samoobsługowe, niechętnie wykonują prace plastyczne, mają problem z wiązaniem butów, cięciem nożyczkami, równowagą itd. Terapia ręki to nie tylko praca z małą motoryką, ale także ćwiczenia dużej motoryki czy praca nad napięciem mięśniowym. Ręce pozwalają nam poznawać swiat od narodzin, a zmysł dotyku jest bardzo ważny w prawidłowym rozwoju dziecka.
więcej

ELEMENTY TERAPII NEUROTAKTYLNEJ

50 MINUT
Jest to forma masażu i stymulacji skóry, która pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców. Zwiększa się wówczas świadomość ciała , regulują się zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Dodatkowo metoda ta relaksuje i wspiera rozwój dziecka. Metoda reguluje integrację odruchów, zakres napięcia mięśniowego, integrację sensomotoryczną oraz świadomość kinestetyczną.
więcej

TIARIS© TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY

50 MINUT
Terapia dla dzieci z trudnościami grafomotorycznymi, trudnościami w zarządzaniu ciałem i motoryką dużą, nieprawidłowo ukształtowaną stopą, zaburzeniami przetwarzania bodźców dotykowych w obrębie ręki i stopy. Podcza zajęć wspieramy rozwój małej, średniej i dużej motoryki poprzez techniki terapeutyczne i arteterapeutyczne.

ELEMENTY TERAPII INTEGRACJI ODRUCHÓW

50 MINUT
Odruchy pełnią funkcje ochronne i obronne w życiu człowieka. Pomagają w przetrwaniu, ale także są podstawą kształtowania naszych nawyków, kreatywnego myślenia czy rozwoju aktyywności poznawczej. Niezintegrowany odruch przeszkadza w prawidłowym rozwoju dziecka. Metoda pozwala na integrowanie ich, a tym samym usprawnianie funkcjonowania i rozwoju dziecka. Terapia elementami Metody Integracji Odruchów: dynamicznych i posturalnych, wzrokowo-słuchowych, ustno-twarzowych.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

30/50 MINUT
Integracja sensoryczna jest zdolnością do odczuwania, rozumienia i prawidłowego reagowania na informacje płynące z otoczenia i własnego organizmu, które odbierają nasze zmysły .Terapia integracji sensorycznej obejmuje całe ciało, wszystkie zmysły i cały mózg. Polega ona na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

50 MINUT
-Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne -Pomoc pedagogiczna z elementami terapii pedagogicznej -Mediacje, jako metoda rozwiązywania konfliktów w rodzinie -Trening radzenia sobie ze stresem wraz z relaksacją -Pomoc w zakresie opieki nad rodziną, przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej wraz z pracą socjalną

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

50 MINUT
Zajęcia z logopedą polegają na usprawnieniu motoryki narządów artykulacyjnych, ćwiczeniach poprawnej funkcji oddechowej, kształtowaniu umiejętności prawidłowej wymowy trudnych i zaburzonych głosek oraz rozwijaniu wymowy dziecka. Wszystko ćwiczenia prowadzone w ciekawej przyjaznej formie dla dziecka.

Masaż Shantala

50 MINUT
Masaż Shantala to sztuka masowania niemowląt. Polega na zastosowaniu, z odpowiednią siłą, techniką i precyzją, określonych bodźców mechanicznych. Wykonuje się go manualnie, a jego zadaniem jest przysporzenie wielu korzystnych efektów zdrowotnych u dzieci oraz niemowląt.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

INFANTYLNE POŁYKANIE

Zajęcia grupowe (2-3 dzieci)
Połykanie niemowlęce (zwane także infantylnym) to, jak sama nazwa wskazuje, połykanie charakterystyczne dla noworodków i niemowląt. Jest ono ściśle związane z fizjologiczną budową aparatu mowy dziecka, dysproporcją wielkości języka w stosunki do małej jeszcze jamy ustnej. Trwa do około 3 roku życia. Po tym okresie powinien zostać utrwalony dorosły sposób połykania.

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA©

50 MINUT
Metoda ta pozwala na łączenie naturalnych dźwięków z otoczenia z pracą z ciałem. Odbywa się to na poziomie wielu zmysłów poprzez ruch kreatywny i rozwijający oraz sztukę ekspresyjną.
więcej