Terapia neurotaktylna

Jest to forma masażu i stymulacji skóry, która pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców. Zwiększa się wówczas świadomość ciała , regulują się zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.  Dodatkowo metoda ta relaksuje i wspiera rozwój dziecka. Metoda reguluje integrację odruchów, zakres napięcia mięśniowego, integrację sensomotoryczną oraz świadomość kinestetyczną.

O Nas

Sensoryczna Kraina to wysokiej klasy Centrum Terapii Sensorycznej w Głogowie, a terapie prowadzone przez nas to między innymi terapia ręki, arteterapia motoryczno-sensoryczna, elementy terapii neurotaktykalnej. Prowadzimy na terenie Głogowa zajęcia indywidualne czytaj więcej

Terapie

Social Media